โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

Chumchonnonghisamakkee

กิจกรรมของโรงเรียน

มอบทุน กสศ.

วันวิทยาศาสตร์

อบรม การสร้างนวัตกรรม

อบรม Active Learning

ประฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน

ปฏิทินปีการศึกษา 2565

เผยแพร่ผลงาน

นวัตกรรมด้านการบริหาร

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม

สมุดเยี่ยมชม (การตอบกลับ)

แผนที่โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี